Søk

Politiattest

Norges Husflidslag ønsker å være en organisasjon med trygge arenaer for alle våre medlemmer, og andre som benytter seg av våre tilbud. Vi må derfor ha gode rutiner og tiltak for å sikre denne tryggheten.

Politiattest er et viktig tiltak i arbeid med barn og unge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Politiet kan utferdige politiattest bare i følgende tilfeller:
Til bruk i frivillige organisasjoner for personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits – eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

Hvem har ansvar?
Det er arrangøren for aktiviteten/ene som til enhver tid må vurdere om det er behov for å be om politiattest.

Hvordan skal det praktiseres?

  1. Styret i lokallaget utarbeider rutiner og praksis som i størst mulig grad er tilpasset retningslinjene som fremgår i denne veiledningen.
  2. Styret i lokallaget velger ut en person som skal ha ansvar for oppfølging.
  3. Det er viktig å merke seg at man ikke skal oppbevare/arkivere politiattester som avkreves. Man skal derimot ha et skjema for registrering av at politiattest/er er framvist.

Skjema for politiattest kan lastes ned på: www.politi.no/tjenester/politiattest/

Vi håper alle ser positivt på at organisasjonen ønsker å innføre gode rutiner for å sikre trygge arenaer i vår regi.
Ta gjerne kontakt om du/dere er usikre på noe i denne sammenheng:

Elin Gilde Garvin: elin@husflid.no