Søk

HMS ved tre- og spikkeopplæring

I verkstedaktivitet der en bruker skarpt verktøy eller maskiner, er det viktig at en ivaretar både barn, unge og voksne sin sikkerhet.

Ved opplæring der en kan skade seg, som ved bruk av skarpt håndverktøy og maskiner, er det ekstra viktig at den som er instruktør behersker sitt fag. 

Arbeidstilsynet har 18 års grense ved bruk av en del maskiner, når de skal brukes på egen hånd. I en opplæringssituasjon er det spesielt viktig at den som underviser er trygg på bruken av vektøyet/maskinene og har god ferdighet i faget.

"Kunst og design i skolen" publiserte i 2017, denne artikkelen om HMS i kunst og håndeverk: http://www.unghusflid.no/filer/HMS_i_kunst_og_håndverk_-_en_uoversiktlig_verden_FORM_51(2)_2017.pdf
Tekst: Lenart Johanson, Foto: Bibbi Omtveit.

Tenk igjennom dette før du/dere setter igang undervisningen:
- Barn og unge må ha forutsetning for å mestre arbeidsoppgaven.
- Sett aldersgrenser for barnas deltagelse, ut fra hva du som instruktør føler deg trygg på å håndtere.
- Ved opplæing må du vurdere hvilke arbeidsoppgaver som krever en til en undervisning og hva du kan ta i samla gruppe.
- Begrens gruppestørrelsen om nødvendig.
- Ved krevende fysisk arbeid er det smart å legge inn pauser, slik at uhell ikke skjer når deltagerne blir for sliten.
- Informer og innhent tillatelse av foreldrene, dersom du/dere føler at aktiviteten krever en risikovurdering.

Føre var!
Lykke til ...

Foto: Johanne Dahl Trysnes