Søk

Forsikring

 

Det er vanlig at foreldrene har opprettet ulykkesforsikring på sine barn, som også dekker skader barna påføres i fritidsaktiviteter.

Norges Husflidslag har likevel tegnet en kollektiv ulykkesforsikring som kan dekke eventuelle skader på barn& unge som deltar på aktivitetene våre,

Gjelder for kurs/aktiviteter med inntil 10 deltakere pr aktivitet

Se også forsikringsbeviset fra Codan forsikring 2020 her