Søk

Lag ei hengebru

Noen ganger passer det med fellesprosjekter og da kan en bygge noe stort av flere deler.

DETTE TRENGER DU
• Trematerialer, løvtre. F eks rogn, selje eller bjørk er fint. Bjørk er hardere å skjære i enn rogn og selje
• Sag/øks
• Bandkrakk, eller en god plass å sitte og spikke
• Hvis du bruker bandkrakk, må du ha bandkniv
• God spikkekniv
• Bor og drill, eller borvinde
• Tau
• Maling og pensler

SLIK GJØR DU
• Gå ut i skogen eller langs grøftekanter/jorder og sag ned ungtrær (renninger- tennung). Avklar med grunneier om det er greit å ta ned trær.
• Bruk den delen av treet som har en diameter på ca 7-10 cm, og kapp opp emner på ca 50 cm lange lengder.
• Fest emnet i bandkrakken og skjær til emnet jevnt og fint.
• Eller bruk spikkekniven og spikk emnet jevnt g fint. Avrund på begge sider med kniv.
• Lag så mange stokker du vil, dess flere stokker jo lenger hengebru. Dette er ei fin gruppeoppgave da mange kan lage hver sin stokk og sette sammen til ei hengebru alle kan gå på når den er hengt opp.
• Bor hull i begge ender, ca 3,5 cm inn på emnet på hver side. Noen liker også å ha et hull midt på emnet. Bor en størrelse på hullet som gjør at tauet er lett å træ i gjennom.
• Mål opp hvor langt tau du trenger for å få montert inn alle stokkene du har. To like lange lengder om du har hull i hver ende. Tre like lengder om du også har et hull til midt på. Husk også å beregne at tauet skal være langt nok til å kunne festes i et tre i hver ende, eller festes i en krok i en vegg, stolpe eller noe annet som står fast.
• Knyt knuter mellom hver stokk.
• Til slutt monteres hengebrua mellom to faste punkt. Ikke sett den opp for høyt over bakken slik at noen kan skade seg om de faller ned.
LYKKE TIL!