Søk

Venner gjennom hender i Østensjø husflidslag

Østensjø husflidslag og Bøler tekstilverksted samarbeidet om to kurskvelder.

Østensjø Husflidslag er med på prosjektet Venner gjennom hender og har gjennomført 2 kurs sammen med Bøler Tekstilverksted i Oslo. Venner gjennom hender er støttet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 

Målet med prosjektet er å kartlegge arbeid i Ung Husflid som går ut på brobygging mellom ulike kulturer slik at dette kan vises som et eksempel på et vellykket samarbeid og inspirere andre lag til å ta tak på samme måten.

På kurset med nålefilting var det hele 70 deltagere og på kabylsk vev deltok 50 stykker. Grunnet god planlegging, frivillige med pedagogisk erfaring og kunnskap om husflid, samt to dyktige ungdomsinstruktører gikk dette veldig bra. Bøler Tekstilverksted har også frivillige som hjelper til, og de har egen kokk. Det ble laget mange flotte vever og nålefiltarbeider, voksne, ungdommer og barn jobbet side om side og inspirerte og hjalp hverandre. Alle fikk ta med seg nålefiltarbeidet og veven med hjem.

Husflidskonsulenten i Oslo har hjulpet til og deltatt på verkstedene.

Stor takk til Østensjø Husflidslag og til alle andre frivillige som møtte opp og hjalp til!

Tekst og bilder fra Husflidskonsulent i Oslo, Kristine Fornes