Søk

Ungdom viser Ungdom

Dette prosjekt er igangsatt for å rekruttere ungdom til å bli veiledere for andre barn og unge.

Bakgrunnen for prosjekter er at vi i trenger yngre instruktører for å få til rekruttering og fornyelse inn i våre aktiviteter. Med dette prosjektet ønsker vi å prøve ut ulike kursmodeller, flere steder i landet. Vi ønsker å inspirere til at ungdom involveres i organisasjonens demokratiske prosesser og skoleres til å ta lederverv, holde kurs og bli gode rollemodeller for andre barn og ungdom.

Formålet er å rekruttere flere ungdommer til lederverv og undervisning innen husflid og håndverk i egen organisasjonen og i samarbeid med andre. Målet er at hver kursdeltager underviser i håndverksteknikker på minst en aktivitet i løpet av sommeren/ høsten 2021. Ved å bygge på de erfaringene vi gjør på dette prosjektet, ønsker vi å utarbeide kursmateriell, som kan brukes i veilederkurs for og med ungdom over hele landet.

I februar arrangerte Ung Husflid-teamet veilederkurs på Gjøvik med 10 deltagere.  Deretter kom korona og nedstengning og to planlagte veilederkurs måtte utsettes. I september ble det andre kurset arrangert i Stjørdal med 8 deltagere. Begge kursene var dagskurs fra 10.00 - 17.00 og aldersspennet på ungdommene har vært fra 13-26 år.

Kursene er knytta i til Holdbart prosjektet og inneholdt en kort innføring i praktisk pedagogikk og mest praktisk opplæring. På Gjøvik var de praktiske aktivitetene spikking av skaft til kniver og ostehøvler, lage lærbelter og søm av poser i dongeri. I Stjørdal var all den praktiske aktiviteten knytta søm i dongeri. Det ble poser, nett, punger og nålebrev. Se bildene og la dere inspirere av ungdommenes arbeider.

Prosjektet fortsetter og flere fysiske og digitale kurs planlegges utover våren 2021.
Prosjektet er økonomisk støttet gjennom ordningen Aktivitetsstøtta - Herreløs arv, via LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner).