Søk

Stor takk til alle

Dronningteppet er laget med utgangspunkt i barnetegninger og stoffer fra slottets systue.

Barn har tegnet prinser, prinsesser og dronning/konge- kroner. Med et utvalg av barnetegninger og utsagn fra barnemunn, er teppet blitt
”et humoristisk blikk inn i den royale verden.” 

Vi takker HM Dronning Sonja, for et flott bidrag til BARN GLEDER BARN.
Teppet skal selges til inntekt for Barn gleder barn-prosjektet.

Teppeansvarlig, ide og ”sjefsbrodøse”:
Annie Eikenes

Medhjelpere:
Kathrine Holmegård Bringsdal
Elin Gilde Garvin

BARNE-TEGNINGENE

Vi takker alle dere som tegnet til Dronningteppet. Trådboka er sendt til dere som premie.

Prinsesser og prinser er tegnet av:
Veronika Halland – Manger, 9 år
Kristine Grønbakk Rognli – Oteren, 10 år
Magnus Berg – Røyken, 8 år
Andreas Fløan – Skatval, 7 år
Bjørnar Sandsta – Skatval, 7 år
Astrid Alstad – Skatval, 7 år
Synnne Fiskvik – Skatval, 8 år
Olia Victoria Voje – Lillesand, 7 år

Dronning og konge kroner er tegnet av:
Barn fra Gamleveien skole i Egersund
Aleksander Valand – 9½ år
Marius Karlsen – 9 år
Sten-Inge Karlsen – 9 år
Rebekka Arnesen – 9½ år
Lise Nilsen – 8½ år
Marthe Kristine Grønning – 9½ år
Kristiane Hetland – 9½ år

Foto: Martin Iversen.