Søk

Rundt bålet tildeling av verktøypakker!

Vi gratulerer alle lag som har fått tildeling av verktøypakker!

Det kom inn 111 søknader til 66 verktøypakker i Rundt bålet-prosjektet. Fantastisk at så mange lag ønsker å delta i prosjektet! Det lover godt for videre arbeid.

Alle søkere som var med i denne søknadsrunden blir tilskrevet og får informasjon om videre framdrift i prosjektet.

Tildelingen er foretatt ut fra disse kriteriene:
- Gi geografisk god spredning av verktøypakkene ut over hele landet.
- Noen lag fikk tildeling fordi de allerede har et aktivt Ung Husflidsarbeid som vi vil stimulere til videre utvikling.
- Noen lag fikk tildeling fordi de er i startgropa, og trenger en «boost» for å komme i gang.
- Noen søkere som ligger relativt nært hverandre i avstand og har enkel reisevei, har fått verktøypakker de kan samarbeide om.
  Husflidskonsulentene kommer til å følge opp videre samarbeid mellom lagene.

Norges Husflidslag har også kjøpt inn en verktøypakke til hvert konsulentkontor, som kan lånes og brukes av lag som ikke kom med i denne tildelingsrunden.

De som har fått tildeling vil få tilbud om et informasjonsmøte på Zoom 18. januar kl 19.00-21.00. Der vil dere få datoer for opplæring og oppstart av prosjektet. Dere vil få første prioritet på opplærings- og inspirasjonskursene som arrangeres i regi av prosjektet denne våren.

Til dere som ikke fikk tildeling i denne runden, vil vi si at tildeling av verktøypakker ikke er avgjørende for å delta i prosjektet, men vi har ikke kapasitet til å kurse alle denne våren. 

Målet er at prosjektet skal gi opplæringstilbud til alle lag som ønsker å være med i prosjektet, i løpet av de kommende to årene!
Vi planlegger nye spikke- og slipekurs som er åpen for alle, fra høsten 2022.

Vi gratulerer disse lagene med breddegavetildeling:        

Finnmark
3 pakker:
Karasjok | Kirkenes og Passvikdalen | Hammerfest
Troms                
4 pakker:
Manndalen og Birtavarre | Finnsnes og Rossfjord | Skånland | Nordreisa
Nordland            
5 pakker:
Sømna | Beiarn | Vega | Saltdal | Alstadhaug og Leirfjord
Trøndelag-Nord
4 pakker:
Levanger og Frol og Beitstad |  Stjørdal/ Meråker og Malvik | Nauma | Vikna
Trøndelag-Sør  
3 pakker:
Hølonda og Orkdal | Ørland/Bjugn | Holtålen
Møre og Romsdal
5 pakker:
Vestnes | Averøy | Hustadvika | Ørsta og Hareid/Ulstein | Volda
Sogn og Fjordane
5 pakker:
Luster| Årdal og Aurland | Stryn | Florø og Midtre Sunnfjord | Ytre Gulen
Hordaland
5 pakker:
Voss | Sotra | Stord | Austevoll | Tysnes
Rogaland
3 pakker:
Nord-Karmøy og Haugesund | Sandnes og Svithun | Suldal
Agder
4 pakker:
Gjøvdal/Åmli | Lillesand og Kristiansand | Mandal | Hægebostad
Telemark
4 pakker:
Seljord og Kviteseid | Gransherad | Rauland | Grenland
Buskerud
3 pakker:
Nesbyen | Hurum |  Lier og Drammen
Vestfold
3 pakker:
Larvik | Nøtterøy og Tønsberg | Svelvik
Akershus
4 pakker:
Nesodden | Asker | Bærum|  Skedsmo og Lørenskog
Østfold
2 pakker:
Fredrikstad og Sarpsborg |  Moss og Horten
Oppland
5 pakker:
Gjøvik | Øyer/Tretten | Vestre Toten| Skjåk |  Lunner
Hedmark
4 pakker: Kongsvinger og Lundesæter og Eidskog | Folldal | Nordre Ringsaker |  Hamar 

Se her finner du mer om prosjektet...