Søk

FANE laget med lappeteppeteknikk

300 elever lærte seg gamle stoppe- og lappemetoder; boro boro og lappeteppe-teknikken på Den store kunstdagen ved Akershus kunstsenter.

Lørdag 19. september 2020 ble Den store kunstdagen arrangert som et felles kulturarrangement for innbyggerne i Lillestrøm kommune. Identitet og tilhørighet var tema for dagen og alle kommunens elever på 6. trinn deltok på verksteder i visuell kunst. Verkstedene er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen og ble holdt i ukene før Den store kunstdagen.
DKS Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune finansierte verkstedene til 6. trinn. Verkstedet er produsert av Pilotgalleriet, Akershus Kunstsenter som del av DKS leveransen til 6. trinn.

Kunstnerne Gabriella Göransson og Kristine Fornes ble invitert til å lage en stor fane sammen med elevene. Verkstedet var en stafett som gikk over fem dager på skolene Åsenhagen, Hovinhøgda, Vesterskaun og Garderåsen – til sammen nesten 300 elever.

Sammen med elevarbeidene fra de andre verkstedene, ble fanen utstilt på Den store kunstdagen på Akershus Kunstsenter og overrakt ordføreren for nye Lillestrøm kommune.

Elven Leira renner gjennom Fet, Skedsmo og Sørum som nå er slått sammen til Lillestrøm kommune, og hestehoven vokser tett langs elvebredden. Elven knytter de tre tidligere kommunene sammen. Elven og blomstene som vokser langs den, var til inspirasjonen for prosjektet.

Skjorter fra "SALT"
Fanen ble laget med lappeteknikk som brukes til å lage lappeteppe. Stoffene var gamle skjorter hentet fra Kaarina Kaikkonens store installasjon på kulturhuset SALT som ligger nede ved kaia i Oslo. Etter å ha hengt et helt år i fiskehjellet på SALT, var de blitt patinert av saltvann, sol, vind og regn. Skjortene ble klippet i kvadrater og hver elev fikk et mørkt og et lyst kvadrat som de sydde sammen med lappeteppe-teknikken. Alle lappene ble til slutt montert sammen og utgjorde den digre kommunesammenslåings-fanen. 300 elevers kvadrater i et stort, vakkert og symboltungt verk!

Elevene laget i tillegg små arbeider med den japanske lappeteknikken boro boro og hestehov-bilder. Boro boro-teknikken er enkel å lære til barn, den er konsentrasjonsfremmende og gir raskt fine resultater.

Alle klassene fikk grunnleggende sykurs: hvordan holde stoffet, lage knute, og tre i nålen. I boro boro-teknikken arbeidet de fokusert og laget hvert sitt bilde med stoffbiter, limstift og søm. Elevene var ivrige etter å sy! Noen viste motvilje før de begynte, og mente at de ikke kunne sy, men oppmuntring og tillit motiverte dem. De siste gruppene fikk flette, lage dusker og possementer til fanen. Det var fint å se iveren når elevene rev lange filleremser og hvor stolte de ble av å få til å lage en dusk med bare garn og en papplate. Flere husket at dette var ting de hadde gjort i barnehagen. For en 6. klassing er det veldig lenge siden.

Hunger etter å bruke hendene
Kunstnere har en viktig oppgave i skolen og vår erfaring er at elevene er nysgjerrige. Hva gjør en kunstner? Hva er et atelier? Hvordan vet man at man vil bli kunstner? Fraværet av estetiske fag i skolen er dessverre merkbart. Kunst i skolen bidrar til fellesskap, tilhørighet, mestring og inkludering. Politikere snakker om viktigheten av å ta vare på kulturelle verdier og da må vi begynne i skolen. Vi opplever at elevene hungrer etter å bruke hendene. All forskning viser at samspillet mellom øye og hånd er vesentlig for barns kognitive og motoriske utvikling og dette utfordres mindre i dagens skole enn noensinne tidligere.

Å arbeide med kunst i skolen behøver ikke å være avansert, komplekst eller abstrakt. Med enkle teknikker og oppgaver gis barna muligheter til å oppdage nye arenaer, utvikle nye sider ved seg selv og oppleve mestring.

Kristine Fornes er kunstner og jobber med tekstil og broderi. Fornes er også husflidskonsulent i Oslo for Norges Husflidslag. Gabriella Göransson er kunster og arbeider med skulptur og installasjon.