Søk

Ungdomskonferansen 28. og 29. oktober 2019

I år ble Bufdir konferansen arrangert i samarbeid med Oslo kommune og Bydel Grorud, som ble kåret til Årets barne- og ungdomskommune i 2017.

Husflidskonsulenten i Vestfold, Husflidskonsulenten i Oslo, Atilia, Allegra og Diya fra Ung Husflid i Østre Aker Husflidslag og Ane og Vilde fra Gjøvik Husflidslag deltar. Ane og Vilde sitter i Ungdomsrådet i Norges Husflidslag.

Ungdomskonferansen blir arrangert årlig fordi regjeringen ønsker at de unge skal tas på alvor og deres synspunkter bli tillagt vekt. Det er fra 2019 innført lovpålagt ungdomsråd i alle kommuner. Lokalmiljøet er derfor den viktigste arenaen for medvirkning og gode oppvekstsvilkår for ungdom. Det er grunnleggende viktig at alle barn og unge, uavhengig av
kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå og bakgrunn gis mulighet til å delta i samfunnet og å påvirke samfunnsutviklingen!

Konferansierene Enis Kastrati og Yusir Yasir fra Ungdomsrådet Grorud (URG) ledet Ungdomskonferansen 2019. Se programmet

Vi har hatt to flotte dager på Ungdomskonferansen 2019 og opplevd en engasjerende og inspirerende Grorud-ungdom! Vi deltok på parallellseminarer som tok opp viktige temaer som ungdomsmedvirkning, demokrati, ungdom med flerkulturell bakgrunn, forventninger fra familie og venner, identitet og tilhørighet, møteplasser for ungdom og unge voksne.

Grorudungdommen slo til med rap, dans, piano, trommer og gitar og demonstrerte en bredde og et mangfold av talenter. Grorud har skapt et rom for musikkvirksomhet, det spirer
på Grorud.

Tirsdag morgen var det avreise med buss til Groruddalen. Ungdomsambassadørene guidet, fortalte og viste frem klubbene og musikkverkstedene.  De hadde forberedt dialogsamtaler for ungdommene med temaer som klimakrisen og trygghet i nærmiljøet. Vi fikk tyrkisk lunsj på klubbene før vi dro tilbake til Hotell 33.

Bydel Grorud Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Barne- og familiedepartementet (Norge)

Habib Tahir leder i Grorud Ungdomsråd:
Ungdomskonferanse 2019 med over 600 deltagerne fra hele landet viser et stort engasjement og viktigheten av å sette ungdomsspørsmål på dagsorden. Mange gode foredrag, erfaringsutveksling, nettverksbygging, mottagelse i Rådhuset og besøk til Groruds beste møteplasser skaper gode minner.

Tusen takk til Team Grorud, Byrådsavdelingen/ Rådhuset, og Trine Lise Hoffmann (bufdir) for et godt samarbeid til å arrangere ungdomskonferanse 2019.