Søk

Godt Nyttår

2019 er godt i gang og det meste av innholdet i adventskalenderen, er lagt ned i eskene og satt på loftet. Nå ser vi framover...

Ung Husflid avslutta 2018 med en innholdsrik adventskalender. Den ble denne desembermåneden sett av stadig flere, og det settes ny rekord hvert år. Det meste av innholdet fra kalenderen 2018, er pakket den vekk og vips dukker noen av sakene opp igjen et senere år.

2018 var et jubileumsår og vi takker for alle frivillige dugnadstimer som er lagt ned for å få dette til. Det var imponerende å se hvor mye som hadde skjedd rundt i landet på 10år, når oppsummering ble gjort og rapporten ble skrevet. Det kan du lese om her…

Vi vil ønske nye og gamle lesere velkommen til 2019. Det spirer og gror med Unge Husflidere i hele landet, og nå er ungdommene for alvor i ferd med å komme på banen. Det betyr fornyelse og endring i aktiviteter, på nettsiden, på sosiale medier og større deltagelse av ungdom i demokratiske prosesser i organisajonen.

Vi går inn i nye utfordringer og spennende tider for NH og UH. Følg med og kom gjerne med innspill og saker, dere trenger hjelp til, eller saker dere vil vise på nettsiden, FB eller Instagram.

Hilsen Barne- og ungdomskonsulent, Elin Gilde Garvin