Søk

Paradis - Illustrerte Tekstiler.

En sommerskole I regi av Akershus Kunstsenter. Kunstnerne Kristine Fornes og Gabriella Göransson inviterte barn til å oppdage og uttrykke byen gjennom tekstile håndverksteknikker i workshopen Paradis - Illustrerte Tekstiler.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) stilte midler til disposisjon. Tema var natur, kultur og byutvikling. Resultatet ble Lillestrøm visualisert i mange teknikker og farger.

Barna var først rundt i Lillestrøm med et skjerpet blikk, deretter fortsatte de arbeidet inne i kunstsenterets arbeidssaler og koblet inn fantasien i stofftrykkets og fargenes verden. De fikk uttrykke seg gjennom flere håndverksteknikker; tegning, klipping, søm, stofftrykk - både med blokker og sjablonger, broderi, maling og graffitispray. Til slutt ble alt lagt ut på gata foran kunstsenteret, montert sammen til en stor gulvbasert installasjon, et paradis.

Sommerskolen varte i 4 dager og barna som deltok gikk i 5.-7. klasse.

Workshopen Paradis - Illustrerte Tekstiler tar utgangspunkt i Akershus Kunstsenter sitt umiddelbare nærmiljø. Hvordan er barnas forhold til nærmiljøet? Hva er deres tanker og ideer, fortellinger og fantasier? Hva vil det si å bo i en by? Er det noen forskjell på by og land som landskap, bygninger, arkitektur, typer mennesker, klær, språk, holdninger eller meninger?

Kunstnerne snakker med barna om hva det vil si å observere og iaktta. Barna utfordres til å åpne opp øyene, hva ser du - egentlig? Ved å observere og studere gjennom tegning og broderi, taggespray og søm, vil kanskje byen åpenbare seg på nytt. Ting kan få ny og annerledes mening. Hjemsted og nærmiljø vil kunne tre frem på en annen måte.

I utgangspunktet er opplegget stramt og konkret med mange teknikker elevene skal igjennom. Men på en måte er bare halvparten planlagt, resten finnes i barnas hode og hender. Løsningen åpenbarer seg ikke umiddelbart. Å bruke tid på å prøve og feile, å falle til ro og fordype seg ble en stor utfordring. Mange vil bli fort ferdig. Dialogen mellom kunstnerne og erfaringen gjennom kunstnerisk virksomhet spiller en stor rolle. Å våge å falle utpå og lytte til tankene underveis er noe man må trene på. Å uttrykke seg gjennom det visuelle språket krever øvelse - som alle andre fag!  Barna arbeidet hardt og måtte ta mange valg underveis. Gleden var stor da de knakk koden for fingerhekling og mestret å tre i nål. Å gjennomføre og mestre en praktisk oppgave med hendene er tilfredsstillende i seg selv og tilfredsstillelsen blir doblet og tredoblet når man i tillegg opplever at resultatet har estetiske kvaliteter og at selve veien til målet er både underholdende og verdifull.

Kristine Fornes og Gabriella Göransson er begge aktive kunstnere. De har i tillegg pedagogisk utdannelse og lang formidlingspraksis og har lang erfaring med kunstformidling og verksteder på helse og sosialinstitusjoner gjennom Kunstvisitten AKS, Den kulturelle Spaserstokken, SKUP-prosjekt, DKS i Akershus og i Oslo, Nasjonalmuseet og Norges Husflidslag  der Kristine Fornes er Husflidskonsulenten i Oslo.
http://www.kristinefornes.nohttp://goransson.no

Se også artikkelen fra bladet "FORM" nr 4 2018, utgiver: Kunst og design i skolen HER-

Se også:  https://www.kunstogdesign.no/