Søk

Ungdomsrådets møte i oktober 2018.

Ungdomsleir, nettside, Instagram, demokrati og stopping, stod på programmet.

Møte i ungdomsrådet 24.10.18

Sted: Norges Husflidslag sine lokaler i Øvre Slottsgt 2B
Tid: 24.10.18, fra ca. kl 16.15 - 19.30
Tilstede: Elin, Annie, Brita, Kristine, Vilde, Muniba, Anmol, Åshild, Felicia og Marie
Ane kunne ikke delta på møtet.

På sakslista stod:
▪ Velkommen med mat og drikke.
▪ Erfaringer fra Nordisk Håndverksleir for ungdom.
▪ www.unghusflid.no - alle ungdomsrådsmedlemmene ble bedt om å gjøre seg kjent med nettsida før møtet.
▪ Medlemskap og stemmerett i organisasjonen.
▪ Praktisk aktivitet med tema «Stopp opp»!  Holdbart og bærekraftig ressursbruk.
▪ Innspill fra ungdommene.
▪ Videre arbeid i 2019. 

Deltagerne i ungdomsrådet kommer fra Oslo, Gjøvik og Lillehammer. Det er ettermiddag og for noen er reiseveien lang. Det betyr at mat og drikke er en naturlig start på møtene, slik at vi kan starte med å prate litt om løst og fast siden siste.

Ane, Vilde og Åshild var deltagerne på ungdomsleiren i august. Det var spennende å høre hvordan deres opplevelser hadde vært. De hadde kost seg med aktivitetene og blitt kjent med mange nye ungdommer med samme interesser. Ønske for senere leire var at det kunne være en dag til, slik at det var mulig å delta på flere aktiviteter. Som forslag til forbedringer, tok deltagerne opp at oppstarten burde vært mer styrt med «bli-kjent-leker», slik at gruppene ble blanda og at en kom i kontakt med mange ulike ungdommer fra starten av leiren. En del deltagere hadde språkproblemer med instruktørene og de andre i gruppa. Det hadde derfor vært en fordel om mer av opplegget og beskjeder hadde foregått på engelsk. I tillegg foreslo de at det var minst to deltagere fra samme land på hver gruppe, slik at alle følte seg trygge.
En av de morsomste tingene var danser og leker fra de ulike landene siste kvelden.
Alle tre hadde hatt en fin opplevelse og skrøt veldig av mat og opplegg totalt sett..

Vi gjennomgikk nettsiden for å få innspill. Det ble mest orientering om de endringene vi skulle foreta på nettsiden denne høsten. Deltagerne i ungdomsrådet, ønsker mer ungdomsrelaterte ting, spesielt på «ting å lage». Ane og Vilde sa seg villige til å dele saker og ting på Ung Husflid sin Instagram konto fram til neste møte, for å få mer aktivitet på sosiale medier.

Deretter gjennomgikk vi hva det vil si å være medlem i Ung Husflid. Rettigheter i forhold til styreverv fra 14 år, og vi luftet om noen var interessert i å gå inn i lokallagsstyret der de er medlem. I 2019 vil vi arbeide videre med hvordan ungdomsrådet kan bli et permanent organ i NH, på lik linje med arbeidsutvalg for andre medlemsgrupper.
Vi var også innom opplæring av ungdomsinstruktører, for å få med flere barn og unge i lokallagene.

Til slutt på saklista stod stopping på programmet. Alle fikk en stoppesopp. Annie og Kristine instruerte i stopping på sopp, lapping og Boro teknikken. Alle forsvant ned i sin egen stoppeboble og plutselig var kvelden over…, noen resultater kan du se på bildene.  Dette ble en «lyninnføring» i noe av det som kommer i det nye satsinsgområdet fra nyttår 2019.

Ung Husflid teamet takker for nyttige innspill og diskusjoner i 2018.
Følg Instagram med Ane og Vilde, på unghusflidno og nederst på www.unghusflid.no

Vi ser fram til videre arbeid med ungdomsråd i 2019.