Søk

Gamle håndverksteknikker for ungdom

Fagdager med gamle håndverksteknikker innen trearbeid, ble et inspirerende møte for ungdom i Trøndelag.

Her er noen bilder og invitasjonen fra Fagdag i TRE for videregående skoler arrangert av Husflidskonsulenten i Trøndelag i samarbeid med lokale aktører som Verdal Husflidslag og et par handverkere.
Til stede var:
16 elever fra Ole Vig videregående skole i Stjørdal, VG1 som hadde yrkesfaglig fordypningsdag denne dagen. + lærer og assistent.
8 elever fra Steinkjer videregående skole VG 2 Byggteknikk. + lærer.

På programmet stod foredrag med Fortidsforeningen. Praktisk arbeid med lafting og høvling av panel og golvbord, kanting og profilering av bord ved hjelp av skottbenk.
Det ble oppstart kl. 09.30 og de måtte dra kl. 14.30. Verdal vg. skole ble forhindret fra å komme, men var veldig interessert.

Avisutklippet er fra Trønder-Avisa 8. september 2018.