Søk

Ung Husflid veilederkurs, Tema: Tre og Rundt bålet

Dato:
16.10.21

Klokkeslett:
11.00–17.00

Arrangør:
Aust Agder husflidslag

Sted for oppmøte:
Lillesand, Møglestu Gård

Påmelding til:

Vest-Agder husflidslag: Astrid Marie Engeli, bjor2@engeli.no

Aust-Agder husflidslag: Grete Gullaksen, grethe.gullaksen@gmail.com

Fullstendig program kommer 30.september.