Søk

Frifond

Fordeling av Frifondmidler 2019

Frifondmidler deles ut på bakgrunn av antall registrerte medlemmer under 26 år pr 31.12.2018. Disse midlene utbetales høsten 2019

Stimuleringsmidler
Informasjon om stimuleringsmidler for 2019 vil oppdateres når styret har vedtatt en besluttning for stimuleringsmidler 2019

Retningslinjer for bruk av frifondmidler kommer her.

Utbetalingsoversikt høsten 2018

Finner du her

Regnskapsmal til lokallag

Noen lag har etterlyst et regnark el. for lettere å holde orden på økonomien i Ung Husflid. Særlig med tanke på rapporteringen av tildelte frifondmidler. 
Last ned en enkel regnskapsmal: Regnskapsmal

Rapportfrist for utbetalte midler i 2018, er 30.juni 2019. Se rapportskjema 2019