Frifond

Fordeling av Frifondmidler 2015

Frifondmidler deles ut på bakgrunn av antall registrerte medlemmer under 26 år pr 31.12.15. Disse midlene utbetales i august 2015.

Stimuleringsmidler viderføres i 2016.
Styret i Norges Husflidslag vil stimulere flere lokallag til å komme i gang med aktivteter for Ung Husflid i 2016. Vi vet at det er lokallag som har mindre enn 5 medlemmer i denne kategorien, og dermed ikke har fått Frifondmidler i 2015. Styret prioriterer derfor å dele ut stimuleringsmidler med kr.5000,- til lokallag som får registrert minst 5 medlemmer innen 1.september i 2016, men det må gjerne bli flere!  Det settes av kr.100.000 til dette tiltaket, og midlene deles ut fortløpende uten at lokallagene behøver å sende inn søknad.

NH styrets vedtak om forvaltning 2016. Frifondforvaltning 2016
Retningslinjer for bruk av frifondmidler. Retningslinjer 2016
Retningslinjer for bruk av frifondmidler. Retningslinjer 2015
Oversikt over utbetalingene høsten 2015: HER

Noen lag har etterlyst et regnark el. for lettere å holde orden på økonomien i Ung Husflid. Særlig med tanke på rapporteringen av tildelte frifondmidler. 
Last ned en enkel regnskapsmal: Regnskapsmal

Rapportfrist for utbetalte midler 2015, er 30.juni 2016. Rapportskjema 2015
 

© Norges Husflidslag | Org nr: 970 168 990 |
Nettsider utviklet av Tress Design

^