Søk

Frifond

Fordeling av Frifondmidler 2018

Frifondmidler deles ut på bakgrunn av antall registrerte medlemmer under 26 år pr 31.12.17. Disse midlene utbetales i august/september 2018.

Stimuleringsmidler viderføres i 2018.
Styret i Norges Husflidslag vil stimulere flere lokallag til å komme i gang med aktivteter for Ung Husflid i 2018. Vi vet at det er lokallag som har mindre enn 5 medlemmer i denne kategorien, og dermed ikke har fått Frifondmidler i 2017. Styret prioriterer derfor å dele ut stimuleringsmidler med kr.5000,- til lokallag som får registrert minst 5 medlemmer innen 1.september i 2018, men det må gjerne bli flere!  Det settes av kr.100.000 til dette tiltaket, og midlene deles ut uten at lokallagene behøver å sende inn søknad.
Styrets vedtak finner du HER

Retningslinjer for bruken av frifondmidlene finner du HER

Utbetalingsoversikt høsten 2017, finner dere HER

Noen lag har etterlyst et regnark el. for lettere å holde orden på økonomien i Ung Husflid. Særlig med tanke på rapporteringen av tildelte frifondmidler. 
Last ned en enkel regnskapsmal: Regnskapsmal

Rapportfrist for utbetalte midler i 2017, er 30.juni 2018Rapportskjema 2018