Søk

Ungdomsråd i Norges Husflidslag

Nå har vi i Norges Husflidslag fått vårt eget Ungdomsråd!

Våre ungdomsmedlemmer i alderen 14- 26 år blir stadig flere og flere, og vi som jobber i Norges Husflidslag vil gjerne ha tett og god kontakt med disse unge medlemmene.

Derfor ble det i vår oppnevnt et råd med 7 representanter, to av dem er varamedlemmer med møterett.
Ungdomsrådet NH skal sikre god kommunikasjon mellom ungdommene i de lokale husflidslagene, Ung Husflid-teamet og styret i Norges Husflidslag.

Ungdomsrådet skal komme med innspill og ideer til tiltak og prosjekter spesielt retta mot ungdommer i Norges Husflidslag. De skal samarbeide tett med husflidskonsulentene og leder i Ung Husflid-teamet.

På Nordisk Håndverksleir til sommeren vil noen av dem være med for å knytte kontakter med andre ungdommer i Norden, og lære nye håndverk.

Ungdomsrådet vil møtes fysisk minst to ganger i året, fortrinnsvis et møte på våren og et på høsten, sammen med Ung Husflid-teamet. Møtene blir i hovedsak i Oslo.

På første møtet 7.mars brukte vi mest tid på å bli litt kjent. Men vi prøvde oss på litt praktisk arbeid også og ungdommene fikk knytte macrame. Noen kunne det fra før, mens andre lærte noe nytt denne ettermiddagen.
Videre fikk ungdommene med seg noen spørsmål til gruppene sine i husflidslaget der de kommer fra. På neste møte i juni skal vi oppsummere svarene de har fått inn, og stake ut veien videre i ungdomsarbeidet med Ung Husflid i Norges Husflidslag.
 
Vi er så vidt i startgropa med ungdomsrådsarbeidet i NH. Dette er en viktig del i prosessen i å utvikle organisasjonen som den ungdomsorganisasjonen den er blitt.