Søk

Ung Husflid på Gjøvik 2107

Gjøvik Husflidslag kan vise til masse flott aktivitet for barn og unge dette året.

Gjøvik Husflidslag har i 2017 hatt 40 medlemmer opp til 14 år, og 15 medlemmer fra 14-26 år.  Husflidslaget har lokaler på Eiktunet, en avdeling av Mjøsmuseet med flere bygninger - tun fra Vestoppland.  Gjøvik Husflidslag disponerer nå 3 bygninger med verksteder til sine aktiviteter og kurs. Siste året har husflidslaget rustet opp og restaurert det ene huset, og innredet to nye verksteder for trearbeid og tredreiing med verktøy og maskiner. Til dette har Gjøvik Husflidslag blitt tildelt økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen, og de voksne medlemmene har lagt ned et enormt antall arbeidstimer på dugnad.                  

Frifondsmidlene som kommer laget til del, blir brukt på barnegrupper og ungdomsgrupper som møtes jevnlig gjennom hele året. Ung Husflid medlemmene er i Gjøvik Husflidslag delt opp i 2 barnegrupper (opp til 14 år) , 2 ungdomsgrupper ( 14-26 år) og ei SLØYD gruppe (for de fra 12 år og oppover). Hver gruppe møtes en kveld annen hver uke. Barn og ungdomsgruppene er innom mange ulike teknikker innen tekstil og tre. I SLØYD gruppa jobbes det med trearbeid og tredreiing, dette tilbudet er helt nytt høsten 2017. 
Medlemstallet i barn og ungdomskategorien i Gjøvik Husflidslag øker stadig. Flere og flere vil være med å skape noe selv i de koselige verkstedene og trivelige miljøet Gjøvik Husflidslag har utvikla.  
I alt er 16 voksne instruktører engasjert i Ung Husflid arbeidet i Gjøvik Husflidslag, som kalles YNGRES. Alle instruktørene gjør denne jobben helt på frivillig basis, uten noe honorar eller godtgjøring.  Disse ildsjelene og flere til, stiller også opp på Julemarkedet på Eiktunet før jul. I år var i alt 60 voksne med og hjalp til med husflid og håndverksaktiviteter for barn og unge. I alt 200 spekefjøler, ble laget av de yngste publikummerne på de to dagene julemarkedet varte siste helga i november.   

Bildene viser trearbeid, spikking, skinnsøm med trykk, lysestøyping, toving av sitteunderlag i ull  og
avisreportasje om UNG HUSFLID aktiviteten i Gjøvik Husflidslag.    

Gjøvik 6.12. 2017 
Tekst og bilder fra styret i Gjøvik Husflidslag v/ Marit Johanne Aashaug i samarbeid med Husflidskonsulenten i Oppland, Brita Rusten Åmot.