Tilskudd til tredreiekurs for ungdom i husflidslag høsten 2017.

Søk midler til tredeierkurs for ungdom! Vær raske, her er det de 5 første lagen til "mølla" som får tilskudd...

De 5 første lagene som melder inn kurs, får kr. 3 000,- utbetalt etter at kurset er gjennomført.
Siste innmedlingsfrist er 15.september 2017.

Krav til kursgjennomføring:
• Minst 15 kurstimer
• Minst 4 deltakere i alderen 14 – 26 år som gjennomfører kurset
• Kurset skal være innmeldt og godkjent av Studieforbundet kultur og tradisjon
• Kurset skal gjennomføres høsten 2017
• Den økonomiske støtten skal bruke til å subsidiere kursavgiften til ungdommene

Skjemaer:

Innmedling av kurs

Forslag til kursplan

Mal for invitasjon til ungdom

Rapportskjema

Innmeldingen sendes til hedmark@husflid.no 
Merk e posten: TREdreiing kurs for ungdom høsten 2017

Lykke til!

© Norges Husflidslag | Org nr: 970 168 990 |
Nettsider utviklet av Tress Design

^