Herreløs arv - penger å søke på...

Jobber ditt lag med arbeid for barn og unge med nedsatt funksjonsevne?

Støtteordningen Herreløs arv skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Prosjekter som får støtte fra Herreløs arv skal særlig jobbe for å øke den frivillige deltakelsen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Hva er egentlig Herreløs arv?
Herreløs arv er arv fra dødsbo der den avdøde ikke har arvinger, eller ikke har skrevet et testamente. Tidligere har denne typen arv gått direkte til staten. I 2015 ble det bestemt at disse pengene heller skal fordeles til frivillige organisasjoner som driver virksomhet til fordel for barn og unge. Dette har resultert i støtteordningen Herreløs arv, som vi i LNU skal få lov til å forvalte på vegne av Kulturdepartementet.

Les mer og søk støtte her....

Søknadsfrist 1.mars.

Lykke til!

Hilsen Ung Husflid-teamet.

© Norges Husflidslag | Org nr: 970 168 990 |
Nettsider utviklet av Tress Design

^